SGK Facebook SGK LinkedIn SGK Google Plus

AVG Informatieve Kennisgevingen

1. Introductie
 
SGK LLC is toegewijd aan de bescherming van uw persoonlijke informatie. Het doeleinde van dit Privacybeleid is om uiteen te zetten hoe we omgaan met alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt die door ons verzameld wordt via deze website (‘[www.sgkinc.com’) (‘Website’) en/of via de diensten die we aan u voorzien.
 
SGK LLC is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke informatie via onze Website en de diensten die we voorzien in uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU [voer referentie in naar lokale wetgeving inzake gegevensbescherming].
 
Lees dit Privacybeleid door om te begrijpen hoe SGK LLC uw persoonlijke informatie kan verwerken via onze Website en/of via de diensten die we aan u verlenen.
 
Elke externe links naar andere websites zullen duidelijk geïdentificeerd worden en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze andere websites.
 
2. Verzameling van uw persoonlijke informatie
 
We kunnen uw persoonlijke informatie op de volgende manieren verwerken wanneer u deze aan ons verstrekt:
 • Berichten via onze Website: We verzamelen persoonlijke informatie wanneer u deze aan ons verstrekt via berichten op onze Website. Dit omvat waar u ons gecontacteerd hebt via ‘Contacteer ons’ pagina op onze Website en gelijkaardige situaties waarin u gekozen hebt de informatie aan ons te verstrekken, waaronder voor klantendienstenondersteuning. 
 • Producten of diensten die u verzoekt: Waar u een goed of dienst van onze verzoekt, zullen we uw persoonlijke informatie verzamelen om uw verzoek te verwerken en anderszins contacteren we u na een aankoop.
 
We kunnen u vragen persoonlijk informatie te verstrekken, zoals uw e-mailadres, naam, werkadres of telefoonnummer. [Om toegang te krijgen tot enkele diensten van SGK LLC, wordt u gevraagd zich aan te melden met een e-mailadres en wachtwoord.]
 • Carrière: We verwerken uw persoonlijke informatie ook indien u solliciteert om te werken bij SGK LLC of bij een van de SGK LLC groep van bedrijven via onze carrièrepagina op http://www.sgkinc.com/about-us/careers
 
Het type informatie dat we kunnen verwerken over u omvat onder meer contactgegevens, persoonlijke gegevens, onderwijs en opleidingsgegevens (waaronder diploma, deelname aan onderwijsinstelling en gevolgde opleiding) en werkstatus (waaronder details van vorig dienstverband). 
 • Interactie met onze Website en gebruik van onze diensten: wanneer u onze Website gebruikt, zullen we automatisch technische informatie ontvangen, waaronder uw interactie met onze Website, de website waar u vandaan kwam, zoekmachine(s) en sleutelwoorden die u gebruikte om onze Website te vinden, de pagina’s die u bekijkt op onze Website, het type browser dat u gebruikt, de browser add-ons, de breedte en hoogte van uw browser, IP-adres, browsertype en -taal, toegangstijden en verwijzende websiteadressen. Om u een consistente en gepersonaliseerde ervaring te bieden in uw interactie met ons, kan informatie die verzameld wordt door een dienst die we voorzien, gecombineerd worden met informatie verkregen door andere diensten. Wij kunnen bijvoorbeeld diensten van andere bedrijven gebruiken die ons in staat stellen een algemeen geografisch gebied te kunnen afleiden gebaseerd op uw IP-adres om bepaalde diensten aan te passen aan uw geografische gebied.
 
 
Gebruik van uw persoonlijke informatie
 
SGK LLC verwerkt uw persoonlijke informatie zodat we het contract kunnen uitvoeren dat aangegaan is tussen u en ons, om naleving te verzekeren van lokale wettelijke en regulerende vereisten en om redenen van onze wettelijke zakelijke belangen, waaronder het volgende:
 • zodat we onze verplichtingen kunnen uitvoeren van elk contract en om u te voorzien van de informatie, producten en diensten die u van ons verzoekt;
 • om onze Website te beheren en verbeteren en diensten waaronder deze gemakkelijker maken om te gebruiken door de noodzaak te verwijderen dat u elke keer opnieuw dezelfde informatie moet invoeren; 
 • zodat we kunnen antwoorden op een verzoek om informatie of een ander verzoek dat u indient wanneer u ons contacteert via onze Website, waaronder voor de klantendienstondersteuning; 
 • om u te voorzien van een effectievere klantendienst; 
 • het uitvoeren van onderzoek en analyse gericht op het verbeteren van onze producten, diensten en technologieën; 
 • het tonen van inhoud en reclame die aangepast is aan uw interesses en voorkeuren;
 • om te communiceren met u om u van informatie te voorzien over andere producten en diensten die we aanbieden die gelijkaardig zijn aan de producten en diensten die u reeds gekocht of inlichtingen over gevraagd hebt of als we denken dat deze u kan interesseren, zoals beschreven in de ‘Marketingsectie’ hieronder;
 • wanneer u nieuwsbrieven of promotionele e-mails van ons ontvangt, om te bepalen of de e-mail geopend werd en op welke links u klikt zodat we u kunnen voorzien van gerichtere e-mailcommunicatie of andere informatie; en 
 • Zodat we uw sollicitatie om bij SGK LLC te gaan werken, kunnen verwerken en overwegen. 
 
Marketing
 
We kunnen u contacteren om u te voorzien van informatie over producten en diensten vergelijkbaar aan de producten en diensten die het onderwerp waren van een eerdere verkoop of onderhandeling van een verkoop aan u. U kunt door ons gecontacteerd worden door de gelieerde bedrijven van SGK LLC of bij een van onze geselecteerde derde partijen, in elk geval waar u toestemming hebt gegeven om deze communicatie te ontvangen. 
U kunt er te allen tijde voor kiezen onze marketingcommunicatie niet meer te ontvangen door ons te contacteren op [●] of door de afmeldlink te gebruiken in een van onze communicaties.
 
We zullen u blijven contacteren voor niet-marketing gerelateerde doeleinden wanneer we een veldcorrectie moeten uitvoeren of een veiligheidskennisgeving moeten versturen, of wanneer we bepaalde informatie naar u moeten sturen volgens een wettelijke, regulerende of ethische vereiste. 
 
Delen van uw persoonlijke informatie
 
We kunnen uw persoonlijke informatie delen met:
 • andere groepsbedrijven zodat we onze verplichtingen kunnen uitvoeren die voortvloeien uit contracten en/of om u te voorzien van de informatie, producten en diensten die u verzoekt van ons;
 • onze dienstverleners waarmee we werken om diensten aan ons te verlenen om ons te helpen onze zakelijke doelstellingen te bevorderen. Wanneer we uw persoonlijke informatie voorzien aan externe dienstverleners, worden ze vereist om uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en veilig te bewaren, en ze mogen uw persoonlijke informatie enkel gebruiken zoals opgedragen door ons;
 • Sommige diensten van SGK LLC worden aangeboden onder hetzelfde merk en worden aangeboden in samenwerking met een ander bedrijf. Indien u zich aanmeldt voor of zulke diensten gebruikt, kunnen zowel SGK LLC en het andere bedrijf informatie ontvangen die verzameld is in samenwerking met diensten onder hetzelfde merk; en
 • onze distributeurs, zakenpartners of andere dienstverleners, waaronder voor marketingdoeleinden of wanneer u gekozen hebt, en daardoor toestemming gegeven hebt om uw persoonlijke informatie te delen via verschillende functies en functionaliteiten die op onze Website aangeboden worden.
 
 
We kunnen uw persoonlijke informatie ook bekendmaken (a) indien vereist om te reageren op geautoriseerde verzoeken van overheidsinstanties of indien vereist door de wet; (b) indien we vereist zijn door de wet, kunnen we uw persoonlijke informatie ook bekendmaken waar nodig om de rechten, eigendommen of veiligheid van SGK LLC en onze groepsbedrijven, onze producten en diensten en onze klanten, distributeurs of zakenpartners waaronder de handhaving van onze overeenkomsten, dit Privacybeleid of andere overeenkomsten of om actie te vermijden of te nemen betreffende illegale activiteiten of fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van iedereen of als bewijs in een rechtszaak.
 
Beveiliging van uw persoonlijke informatie
 
SGK LLC is toegewijd aan de bescherming van de beveiliging van uw persoonlijke informatie. We zullen alle redelijke stappen nemen (waaronder gepaste technische en organisatorische maatregelen) om te verzekeren dat uw persoonlijke informatie veilig verwerkt wordt om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met dit Privacybeleid. De aard van het internet is dusdanig dat we de beveiliging niet kunnen garanderen of waarborgen van alle informatie die u naar ons verstuurt via het internet en elke overdracht is op uw eigen risico. 
 
Indien een wachtwoord gebruikt wordt om uw accounts en persoonlijke informatie te helpen beschermen, is het uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord vertrouwelijk te houden. U moet uw wachtwoord regelmatig veranderen om het risico op onbevoegde toegang van uw account bij ons te helpen verminderen. Wanneer u dat doet, moet u uw wachtwoord versterken met een combinatie van kleine en hoofdletters, cijfers, punctuatie en andere symbolen. Deel deze informatie met niemand. Indien u een computer deelt met iemand moet u zich altijd afmelden voor u een website of dienst verlaat om toegang tot uw informatie te beschermen van latere gebruikers.
 
Bewaren van uw persoonlijke informatie
 
Persoonlijke informatie verzameld via onze Website en diensten zal bewaard worden op servers in de Verenigde Staten. Deze kan ook verwerkt worden door onze gelieerde bedrijven, waaronder in de Verenigde State of door een van onze dienstverleners. Dit omvat personen die betrokken zijn bij, onder andere, de vervulling van uw bestelling, administratie of een vraag of verzoek dat u indient via onze Website of de voorziening van ondersteunende diensten. 
 
Sommige ontvangers van uw persoonlijke informatie kunnen zich bevinden in landen buiten de EU/EER die niet hetzelfde niveau van bescherming bieden met betrekking tot persoonlijke informatie zoals vereist in de EU/EER en waar er geen adequaatheidsbesluit is door de Europese Commissie. In dat geval hebben we gepaste beveiligingsmaatregelen toegepast om uw persoonlijke informatie te beschermen wanneer deze overgedragen wordt, waaronder de uitvoering van gegevensoverdrachtovereenkomsten met de ontvangers van de informatie. Neem voor toegang tot kopieën van deze overeenkomsten contact op met [insert contact for applicable Matthews’ affiliate] via e-mail op[●] of via de post op Two NorthShore Center, Pittsburgh, PA 15212. We zullen elk verzoek verwerken overeenkomstig alle lokale wetten en onze beleidslijnen en procedures.
 
SGK LLC zal uw informatie bewaren zolang als wettelijk verplicht en wanneer er geen wettelijke vereiste is, zullen we uw persoonlijke informatie gedurende 3 jaar bewaren.
 
[Cookies
De websites van SGK LLC gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën (gezamenlijk aangeduid als ‘cookies’, tenzij anderszins vermeld) om u te voorzien van een efficiënte ervaring wanneer u onze Website gebruikt. 
 
Een cookie is een klein gegevensbestand dat op uw computer of mobiel toestel geplaatst wordt door uw webbrowser. Cookies kunnen niet gebruikt worden om programma’s uit te voeren of virussen te plaatsen op uw computer. Een van de hoofddoelen van cookies is om uw voorkeuren en andere informatie te bewaren op uw computer om uw tijd te besparen zodat u niet steeds dezelfde informatie hoeft in te voeren en om u gepersonaliseerde inhoud en gepaste reclame te tonen bij latere bezoeken aan deze websites. 
 
We gebruiken cookies voor verschillende doeleinden en om uw online-ervaring te verbeteren, bijvoorbeeld, om uw toestel te identificeren, u te onderscheiden van andere bezoekers, uw IP-adres op te slaan en uw gebruik van onze Website te begrijpen om te bepalen of de informatie van onze Website nuttig is en om te zien hoe effectief onze navigatiestructuur is om u te helpen die informatie te bereiken. We gebruiken ook cookies om de naam van de website te identificeren die u gelinkt hebt met de website van onze merken. We volgen anderszins geen enkele informatie over uw gebruik van andere websites. 
 
Hier zijn enkele bijkomende zaken die u moet weten over ons gebruik van cookies:
 • u kunt cookies van onze externe dienstverleners aantreffen, die we toegelaten hebben op onze Websites die ons helpen met verschillende aspecten van de werking en diensten van onze Website.
 • U kunt ook cookies aantreffen van derde partijen op bepaalde pagina’s van de websites waarover we geen controle hebben en die we niet geautoriseerd hebben. Als u bijvoorbeeld een webpagina bekijkt geplaatst als een link van onze Website, kan er een cookie geplaatst worden op die webpagina. 
De webpagina’s van SGK LLC kunnen andere gelijkaardige technologieën gebruiken die elektronische afbeeldingen bevatten bekend als webbakens – soms pixeltags genoemd – die gebruikt kunnen worden om cookies te helpen leveren op onze Websites en die ons toestaan bezoekers te tellen die die pagina’s bezocht hebben en om diensten met meerdere merken te leveren. We kunnen webbakens opnemen in promotionele e-mailberichten of onze nieuwsbrieven zodat we kunnen bepalen of de berichten geopend zijn en of er iets mee gedaan wordt. Matthews International kan ook webbakens gebruiken van derde partijen om ons te helpen geaggregeerde statistieken samen te stellen over de effectiviteit van onze promotionele campagnes of andere handelingen op onze Websites. [We verbieden webbakens op onze Website om gebruikt te worden door derde partijen om uw persoonlijke informatie te bewaren of bekijken.]
 
(a)Type cookies gebruikt op onze Website
 
We gebruiken verschillende soorten cookies, waaronder sessiecookies, permanente cookies, lokaal gedeelde objecten, pixels, gifs en andere volgtechnologieën, sessie- en permanente technologieën, eerste en derde partij cookies. Cookies kunnen permanent zijn door op uw computer te blijven tot u ze verwijdert of gebaseerd zijn op uw browsersessie waar ze verwijderd worden zodra u uw browser sluit. Eerste partij cookies worden gebruikt en beheerd door ons om diensten te voorzien op onze Website.
 
Ons gebruik van cookies valt onder vier categorieën: 
 • Strikt noodzakelijke cookies: deze zijn essentieel om ervoor te zorgen dat u op de website kunt navigeren en de functies ervan kunt gebruiken. Zonder deze cookies kunnen de diensten waarnaar u gevraagd hebt, niet geleverd worden. 
 • Prestatiecookies: ook bekend als ‘analytische’ cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat we het aantal bezoekers kunnen herkennen en tellen en om te zien hoe bezoekers navigeren op onze Website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat we kunnen begrijpen welke pagina’s het meest bezocht worden en of ze foutmeldingen krijgen van die webpagina’s. Alle informatie verzameld door deze cookies wordt geaggregeerd en is daardoor anoniem. 
 • Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk zodat onze Website kan werken en ze zorgen ervoor dat we kunnen onthouden welke keuzes u maakt en ze zorgen voor verbeterde en meer persoonlijke aspecten. De informatie die deze cookies verzamelen kan geanonimiseerd worden en ze kunnen uw browseractiviteit op andere website niet volgen.
 • Reclame- en marketingcookies: deze cookies worden gebruikt om u reclame en marketing gerelateerd materiaal te sturen, aangepast aan u en uw interesses. Ze worden ook gebruik om het aantal keer dat u een reclame ziet te beperken evenals de effectiviteit van reclamecampagnes te helpen bepalen. Ze worden meestal geplaatst door reclamenetwerken met de toestemming van de websitebeheerder. Ze onthouden dat u een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals adverteerders. 
We kunnen ons gebruik van cookies na een tijd aanpassen, maar ons gebruik van cookies zal in het algemeen onder de bovenstaande categorieën vallen. Bezoek deze pagina regelmatig zodat u op de hoogte bent van alle veranderingen.
 
(b) Specifieke cookies die we gebruiken
 
We gebruiken de volgende cookies op onze Website:

 

 
Strikt noodzakelijke cookies
Cookiebestand Beschrijving Behoud
theFile Persisting a desired download across pages 2 years
has_js Progressive enhancement via JavaScript Session

 

Prestatiecookies

Cookiebestand Beschrijving Behoud
_dc_gtm_UA-xxxx Google Analytics 1 day
_ga Google Analytics 2 years
_gat Google Analytics 1 day
_gid Google Analytics 2 years

 

Functionele cookies

Cookiebestand Beschrijving Behoud
optimizelyBuckets A/B and multivariate testing 10 years
optimizelyEndUserId A/B and multivariate testing 10 years
optimizelyPendingLogEvents A/B and multivariate testing 1 day
optimizelySegments A/B and multivariate testing 10 years

 

Doel-/reclamecookies

Cookiebestand Beschrijving Behoud
_mkto_trk Marketo CRM 2 years
 

 

Google Analytics 
Deze website gebruikt Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe gebruikers de Website gebruiken. De informatie gegenereerd door het cookie over uw gebruik van de website zal verzonden worden naar en bewaard worden door Google op servers in de Verenigde Staten. Indien IP-anonimisering geactiveerd is op de website, zal uw IP-adres deels gebruikt worden binnen de Europese Unie of enkel in de Europese Economische Ruimte indien het gebruikt wordt door andere partijen. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres verzonden worden naar een Google server in de Verenigde Staten en daarna verkort zodat het daar enkel deels gebruikt wordt. De IP-anonimisering is actief op deze website. 
 
Google zal deze informatie gebruiken namens de beheerder van deze Website om uw gebruik van de Website te analyseren, om rapporten samen te stellen over activiteit op de Website voor websitebeheerders en hen te voorzien van andere diensten met betrekking tot activiteit op de Website en het internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft in het kader van Google Analytics zal niet geassocieerd worden met enige andere gegevens die door Google bewaard wordt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de gepaste instellingen aan te duiden in uw browser; houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u misschien niet de volledige Website kunt gebruiken. U kunt er ook voor kiezen om zich af te melden om gevolgd te worden door Google Analytics in de toekomst door ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ te downloaden en installeren voor uw huidige webbrowser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 
Als alternatief voor de browser add-on, kunt u klikken op deze link om zich af te melden om gevolgd te worden in de toekomst door Google Analytics binnen deze website. Een afmeldingscookie zal bewaard worden op uw toestel, wat betekent dat u opnieuw op deze link moet klikken als u uw cookies verwijdert.
U kunt via de volgende link meer informatie vinden: http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html.
 
(c) Afmelden van cookies
U hebt de mogelijkheid om cookies te aanvaarden of te weigeren. De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies, maar u kunt normaal gezien uw browserinstelling aanpassen om cookies te weigeren indien u dit verkiest. Indien u ervoor kiest om cookies te weigeren, kan het zijn dat u zich niet kunt aanmelden of andere interactieve aspecten kunt gebruiken van de websites en diensten van SGK LLC die afhankelijk zijn van cookies. Indien u ervoor kiest om cookies te aanvaarden, hebt u ook de mogelijkheid om later cookies te verwijderen die u aanvaard hebt. Indien u ervoor kiest om cookies te verwijderen, worden alle instellingen en voorkeuren beheerd door deze cookies verwijderd en moeten ze misschien opnieuw aangemaakt worden. Indien uw browserinstelling ingesteld is als ‘Niet volgen’, zullen we geen cookies of volgtechnologieën gebruiken. 
 
Bezoek voor meer informatie over cookies en hoe ze beheerd en verwijderd kunnen worden http://www.allaboutcookies.org/ or http://www.networkadvertising.org/choices/.]
 
Uw rechten 
U kunt ons informeren over alle veranderingen in uw persoonlijke informatie en in overeenstemming met onze verplichtingen volgens het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht zullen we uw persoonlijke informatie in dienovereenkomstig updaten of verwijderen. Om te weten te komen welke persoonlijke informatie we hebben over u of om uw persoonlijke informatie te laten bijwerken, aanpassen of verwijderen van onze database, stuur ons dan een e-mail via de sectie ‘Contacteer ons’ op onze Website. 
 
Inwoners van de Europese Economische Ruimte (‘EER’): U hebt het recht om: te verzoeken om (a) uw persoonlijke informatie te bekijken die we hebben over u; (b) te verzoeken dat we alle foutieve persoonlijke informatie die we hebben over u, verbeteren; (c) te verzoeken dat we alle persoonlijke informatie die we hebben over u, verwijderen; (d) het verwerken van persoonlijke informatie die we hebben over u te beperken; (e) bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonlijke informatie die we hebben over u; en/of (f) alle persoonlijke informatie die we hebben over u te ontvangen in een gestructureerd en algemeen gebruikt machineleesbaar format of om zulke persoonlijke informatie te verzenden naar een ander bedrijf. 
 
 
We kunnen u vragen om bijkomende informatie om uw identiteit te bevestigen en voor beveiligingsdoeleinden, voordat we informatie bekendmaken die door u verzoekt wordt. 
Neem om uw rechten in verband met uw persoonlijke informatie uit te oefenen contact op met [V Insert Matthews’ affiliate] via e-mail op[●] of per post aan [●]. We zullen elk verzoek verwerken overeenkomstig alle lokale wetten en onze beleidslijnen en procedures. Indien u zich bevindt in de EER, hebt u het recht een klacht in te dienen over hoe we uw persoonlijke informatie verwerken bij de toezichthoudende autoriteit in uw land.
 
Contacteer ons
Indien u vragen hebt over de verwerking van persoonlijke informatie via deze Website, neem dan contact met ons op via het volgende adres [●] [of neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op [●] of per post aan [●].] Indien u contact met ons opneemt, zullen we ons uiterste best doen om alle bedenkingen die u hebt over onze verwerking van uw persoonlijke informatie te behandelen.