SGK Facebook SGK LinkedIn SGK Google Plus

GDPR-informationsmeddelanden

 

1. Inledning

SGK LLC har åtagit sig att skydda dina personuppgifter. Syftet med denna integritetspolicy är att beskriva hur vi hanterar alla personuppgifter som du tillhandahåller till oss, som antingen samlas in av oss via denna webbplats (”www.sgkinc.com”) (”Webbplats”) och/eller via de tjänster vi tillhandahåller till dig.

SGK LLC är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter via vår webbplats och de tjänster vi tillhandahåller enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning [insert reference to local data protection legislation].

Läs denna integritetspolicy för att förstå hur [insert Matthews’ affiliate] kan behandla dina personuppgifter via vår webbplats och/eller via de tjänster vi tillhandahåller till dig.
Eventuella externa länkar till andra webbplatser är tydligt identifierbara som sådana och vi är inte ansvariga för dessa andra webbplatsers innehåll eller integritetspolicyer.

2. Insamling av dina personuppgifter

Vi kan behandla dina personuppgifter när du skickar in dem till oss på följande sätt:
 • Kommunikation via vår hemsida: Vi samlar in personuppgifter när du lämnar dem till oss via kommunikation på vår webbplats. Detta inkluderar när du har kontaktat oss via sidan ”Kontakta oss” på vår webbplats och liknande situationer där du har valt att ge uppgifterna till oss, inklusive när du kontaktat kundservice för support. 
 • När du beställer produkter eller tjänster: Om du beställer en vara eller tjänst från oss samlar vi in dina personuppgifter för att behandla din beställning och för eventuella andra kontakter med dig efter ett inköp.
 
Vi kan be dig att lämna personuppgifter, till exempel din e-postadress, namn, arbetsadress eller telefonnummer. [För att få åtkomst till vissa av [Insert Matthews’ affiliate] tjänster, kommer du att bli ombedd att logga in med en e-postadress och ett lösenord.]
 • Lediga tjänster: Vi behandlar också dina personuppgifter om du ansöker om ett arbete på [Insert Matthews’ affiliate] eller på något av [Insert Matthews’ affiliate] koncernbolag via våra sidor med lediga tjänster på [insert applicable domain name for access to career page]. 
 
Den typ av uppgifter om dig som vi kan behandla kan omfatta kontaktuppgifter, personlig information, utbildning (inklusive kvalifikationer, närvaro på utbildningsanstalter och utbildning som erhållits) samt anställningsuppgifter (inklusive uppgifter om tidigare befattningar).
 • Interaktion med vår webbplats och användning av våra tjänster: När du använder vår webbplats får vi automatiskt teknisk information, inklusive din interaktion med vår webbplats, den webbplats du kom ifrån, sökmotorer och sökord som du använde för att hitta vår webbplats, sidorna du tittar på inom vår webbplats, vilken typ av webbläsare du använder, dina webbläsartillägg, din webbläsares bredd och höjd, IP-adress, webbläsartyp och språk, åtkomsttider och refererande webbadresser. För att ge dig en konsekvent och personlig upplevelse i dina interaktioner med oss kan uppgifter som samlas in via en tjänst som vi tillhandahåller kombineras med uppgifter som erhållits via andra tjänster. Vi kan till exempel använda tjänster från andra företag som gör det möjligt för oss att härleda ett generellt geografiskt område baserat på din IP-adress för att anpassa vissa tjänster till ditt geografiska område.
 
 
Användning av dina personuppgifter
 
SGK LLC behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna utföra det avtal som ingåtts mellan dig och oss för att säkerställa att lokala lagar och regler uppfylls och för ändamålet våra berättigade affärsintressen, ingår även följande: 
 • för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter som följer av kontrakt och förse dig med de uppgifter, produkter och tjänster som du begär av oss,
 • för att driva och förbättra vår webbplats och våra tjänster, inklusive att göra dem enklare att använda genom att eliminera behovet av att du upprepade gånger anger samma uppgifter, 
 • för att vi ska kunna svara på en förfrågan eller annan begäran från dig när du kontaktar oss via vår webbplats, inklusive när du kontaktar kundservice för support, 
 • för att ge dig effektivare kundservice, 
 • utföra forskning och analys som syftar till att förbättra våra produkter, tjänster och teknik, 
 • visa innehåll och annonser som är anpassade till dina intressen och preferenser,
 • för att kommunicera med dig för att ge dig information om andra produkter och tjänster vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om, som vi tror kan intressera dig, såsom beskrivs i avsnittet ”Marknadsföring” nedan,
 • när du får nyhetsbrev eller reklam med e-post från oss, för att se om e-postmeddelandena har öppnats och vilka länkar du klickat på för att ge dig mer fokuserad e-postkommunikation eller annan information och 
 • så att vi kan behandla och överväga din ansökan att ansluta dig till SGK LLC
 
Marknadsföring
 
Vi kan kontakta dig för att ge dig information om produkter och tjänster som liknar dem som du köpt tidigare eller offererats. Du kan kontaktas av oss, SGK LLC närstående bolag, eller av en av våra utvalda tredje parter, i de fall du har samtyckt till att ta emot denna kommunikation. 
 
Du kan när som helst avbeställa vår marknadsföringskommunikation genom att kontakta oss på [●] eller genom att använda länken för att avbryta prenumeration i något av våra meddelanden.
 
Vi kommer fortsätta att kontakta dig för icke-marknadsföringsrelaterade ändamål om vi behöver utfärda ett produktkorrigerings- eller säkerhetsmeddelande eller om vi behöver skicka viss information till dig enligt ett lagstadgat, föreskrivet eller etiskt krav. 
 
Delning av dina personuppgifter
 
Vi kan dela dina personuppgifter med:
 • andra koncernbolag för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter som följer av kontrakt och förse dig med de uppgifter, produkter och tjänster som du begär av oss, 
 • våra tjänsteleverantörer som vi anlitar för att tillhandahålla tjänster åt oss för att hjälpa oss med våra affärsmål. När vi lämnar ut dina personuppgifter till tredjepartsleverantörer, är de skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra och får endast använda dina personuppgifter enligt våra instruktioner,
 • några [Insert Matthews’ affiliate] tjänster kan ha gemensamma varumärken och erbjudas i samarbete med ett annat företag. Om du registrerar dig för eller använder sådana tjänster, kan både [Insert Matthews’ affiliate] och det andra företaget erhålla uppgifter som samlats in i samband med dessa tjänster under samma varumärke och
 • våra distributörer, affärspartner eller andra tjänsteleverantörer, inklusive för marknadsföringsändamål eller där du har valt och därför har samtyckt till att dela dina personuppgifter genom olika funktioner och funktionalitet som tillhandahålls via vår webbplats.
 
 
Vi kan även lämna ut dina personuppgifter (a) om det krävs av oss för att svara på auktoriserade förfrågningar från myndigheter eller, om så krävs enligt lag, (b) om det krävs av oss enligt lag, kan vi även lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för SGK LLC och våra koncernbolag, våra produkter och tjänster samt våra kunder, distributörer eller affärspartner, inklusive verkställande av våra avtal, denna integritetspolicy eller andra avtal eller för att förhindra eller vidta åtgärder angående olaglig verksamhet eller bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot mot säkerheten för någon person eller som bevis i rättstvister.
 
Säkerhet för dina personuppgifter
 
SGK LLC har åtagit sig att skydda säkerheten för dina personuppgifter. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder (inklusive lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder) för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt för att skydda sekretessen, integriteten och tillgängligheten av dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. På grund av hur internet är, kan vi inte lämna någon absolut garanti för att alla uppgifter som du överför till oss via internet är säkra och all överföring sker på egen risk. 
 
Om ett lösenord används för att skydda dina konton och personuppgifter är det ditt ansvar att hålla ditt lösenord konfidentiellt. Du bör regelbundet ändra ditt lösenord för att minska risken för obehörig åtkomst till ditt konto hos oss. När du gör det bör du stärka ditt lösenord med en kombination av stora och små bokstäver, siffror, skiljetecken och andra symboler. Dela inte dessa uppgifter med någon. Om du delar en dator med någon ska du alltid logga ut innan du lämnar en webbplats eller tjänst så att efterföljande användare inte får åtkomst till dina uppgifter.
 
Lagring av dina personuppgifter
 
Personuppgifter som samlas in via vår webbplats och våra tjänster kommer att lagras på servrar i USA. De kan även behandlas av våra närstående bolag, inklusive i USA eller av en av våra tjänsteleverantörer. Detta inkluderar personer som, bland annat, arbetar med leverans av din beställning, administrerar en förfrågan eller begäran du gör via vår webbplats eller tillhandahåller supporttjänster. 
 
Vissa mottagare av dina personuppgifter kan vara belägna i länder utanför EU/EES som inte erbjuder samma skyddsnivå med avseende på personuppgifter som krävs i EU/EES och där det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå av Europeiska kommissionen. I dessa fall har vi infört lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter när de överförs, inklusive tecknande av dataöverföringsavtal med mottagare av informationen. För tillgång till kopior av dessa avtal, kontakta http://www.sgkinc.com/about-us/contact-us via e-post på [●] eller med brev till Two NorthShore Center, Pittsburgh, PA 15212, USA. Vi behandlar alla förfrågningar i enlighet med lokala lagar och våra policyer och förfaranden.
 
SGK LLC kommer att lagra dina uppgifter så länge som vi måste enligt lagen och om det inte finns något lagstadgat krav, lagrar vi dina personuppgifter i endast 3 år.
 
[Cookies
 
SGK LLC webbplatser använder cookies och liknande teknik (tillsammans kallad ”cookies”, om inte annat anges) för att ge dig en effektiv upplevelse när du använder vår webbplats. 
 
En cookie är en liten datafil som placeras på din dator eller mobilenhet av din webbläsare. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Ett av de främsta syftena med cookies är att lagra dina inställningar och annan information på din dator för att spara tid genom att eliminera behovet av att upprepade gånger mata in samma uppgifter och att visa personanpassat innehåll och lämplig annonsering när du besöker dessa webbplatser igen. 
 
Vi använder cookies för en rad olika ändamål och för att förbättra din online-upplevelse, till exempel för att identifiera din enhet, skilja dig från andra besökare, spara din IP-adress och förstå din användning av vår webbplats för att bestämma användbarheten av vår webbplatsinformation och för att se hur effektiv vår navigationsstruktur är för att hjälpa dig att nå denna information. Vi använder också cookies för att identifiera namnet på den webbplats du besökte och som länkade till webbplatsen med våra varumärken. Vi spårar inte några andra uppgifter om din användning av andra webbplatser. 
 
Här är några ytterligare saker du bör veta om vår användning av cookies:
 • Du kan stöta på cookies från våra tredjepartsleverantörer, som vi har tillåtit på vår webbplats som hjälper oss med olika aspekter av vår webbplatsverksamhet och -tjänster.
 •  Du kan också stöta på cookies från tredje parter på vissa sidor på webbplatserna som vi inte kontrollerar och inte har godkänt. Om du till exempel går till en webbplats via en länk från vår webbplats kan den nya webbplatsen placera en cookie. 
SGK LLC webbplatser kan använda andra liknande tekniker som innehåller elektroniska bilder som kallas webbfyrar – eller single-pixel gifs – som kan användas för att hjälpa till att leverera cookies på våra webbplatser och låta oss räkna hur många användare som har besökt sidorna och att leverera gemensamma tjänster. Vi kan inkludera webbfyrar i kampanjmeddelanden eller våra nyhetsbrev för att se om meddelanden har öppnats och om någon åtgärd vidtagits. Matthews International kan också använda webbfyrar från tredje parter för att hjälpa oss att sammanställa aggregerad statistik om effektiviteten av våra kampanjer eller andra aktiviteter på våra webbplatser. [We prohibit web beacons on our sites from being used by third parties to collect or access your personal information.]
 
(a) Typer av cookies som används på vår webbplats
 
Vi använder olika typer av cookies, inklusive session-cookies, beständiga cookies, lokala delade objekt, pixlar, gif-filer och annan spårningsteknik, sessions- och beständig teknik, cookies från första och tredje part. Cookies kan vara beständiga genom att ligga kvar i din dator tills du tar bort dem eller baseras på din surf-session och raderas när du stänger webbläsaren. Cookies från första part används och kontrolleras av oss för att tillhandahålla tjänster på vår webbplats.
 
Vår användning av cookies kan delas in i fyra kategorier: 
 • Absolut nödvändiga cookies: dessa behövs för att du ska kunna flytta runt på vår webbplats och använda dess funktioner. Utan dessa cookies kan de tjänster du har begärt inte tillhandahållas. 
 • Prestanda-cookies: även kända som ”analytiska” cookies. Dessa cookies tillåter oss att känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökarna rör sig på vår webbplats. De hjälper oss till exempel att förstå vilka sidor som besöks oftast och om de får felmeddelanden från webbsidor. All information som samlas in av dessa cookies är aggregerad och därför anonym. 
 • Funktionscookies: dessa cookies är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera och låter oss spara vilka val du gör så att vi kan tillhandahålla ett förbättrat och mer personligt utseende. Informationen som dessa cookies samlar in kan vara anonymiserad och de kan inte spåra din surfaktivitet på andra webbplatser.
 • Annons- och marknadsföringscookies: dessa cookies används för att skicka annonser och reklammaterial till dig som är skräddarsytt för dig och dina intressen. De används även för att begränsa antalet gånger du ser en annons och de hjälper oss även att mäta annonseringskampanjens effektivitet. De placeras vanligen av annonsnätverk med tillstånd från webbplatsens operatör. De kommer ihåg att du har besökt en webbplats och denna information delas med andra organisationer såsom annonsörer. 
Vi kan komma att ändra användningen av cookies över tid, men vår användning av cookies kommer vanligtvis att hamna inom kategorierna ovan. Besök denna sida regelbundet så att du kan uppmärksamma eventuella ändringar.
 
(b) Specifika cookies som vi använder
 
Vi använder följande cookies på vår webbplats: 
 

Absolut nödvändiga cookies

Cookie-fil Beskrivning Lagring
theFile Persisting a desired download across pages 2 years
has_js Progressive enhancement via JavaScript Session

 

Prestandacookies

Cookie-fil Beskrivning Lagring
_dc_gtm_UA-xxxx Google Analytics 1 day
_ga Google Analytics 2 years
_gat Google Analytics 1 day
_gid Google Analytics 2 years

 

Funktionscookies

Cookie-fil Beskrivning Lagring
optimizelyBuckets A/B and multivariate testing 10 years
optimizelyEndUserId A/B and multivariate testing 10 years
optimizelyPendingLogEvents A/B and multivariate testing 1 day
optimizelySegments A/B and multivariate testing 10 years

 

Cookies för målinriktning eller reklam

Cookie-fil Beskrivning Lagring
_mkto_trk Marketo CRM 2 years

 

Google Analytics 
 
Den här webbplatsen använder Google Analytics för att samla in information om hur användarna använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats, kommer din IP-adress delvis att användas inom Europeiska unionen eller bara inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om den används av andra parter. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och i förkortad form så den endast delvis används där. IP-anonymiseringen är aktiv på denna webbplats. 
 
Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören av den här webbplatsen för att analysera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla dem andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Den IP-adress som din webbläsare förmedlar inom ramen för Google Analytics kommer inte att kopplas till någon annan information som innehas av Google. Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör det kanske du inte kan använda hela webbplatsen. Du kan också välja bort att spåras av Google Analytics i framtiden genom att hämta och installera ”Webbläsartillägget Google Analytics Opt-out” för din nuvarande webbläsare: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 
Som ett alternativ till webbläsartillägget kan du klicka på den här länken för att välja bort att spåras av Google Analytics inom denna webbplats i framtiden. En avregistrerings-cookie kommer att lagras på din enhet, vilket innebär att du måste klicka på den här länken igen om du tar bort dina cookies.
 
Du hittar mer information under följande länk: http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html.
 
(c) Välja bort cookies 
 
Du har möjlighet att acceptera eller neka cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning för att neka cookies om du föredrar det. Om du väljer att neka cookies kanske du inte kan logga in eller använda andra interaktiva funktioner och tjänster på SGK LLC webbplatser som är beroende av cookies. Om du väljer att acceptera cookies har du också möjlighet att senare radera cookies som du har accepterat. Om du väljer att radera cookies, raderas alla inställningar och inställningar som kontrolleras av dessa cookies kan behöva återskapas. Om dina webbläsarinställningar är inställda som ”Spåra inte”, använder vi inte cookies och spårningsteknik. 
 
För mer information om cookies och hur de kan hanteras och raderas, besök http://www.allaboutcookies.org/ or http://www.networkadvertising.org/choices/.]
 
Dina rättigheter 
Du kan informera oss om eventuella ändringar i dina personuppgifter, och i enlighet med våra skyldigheter enligt gällande dataskyddslagar kommer vi att uppdatera eller ta bort dina personuppgifter i enlighet med detta. För att ta reda på vilka personuppgifter vi har om dig eller för att få dina personuppgifter uppdaterad, ändrade eller borttagna från vår databas, skicka din begäran till oss via avsnittet ”Kontakta oss” på vår webbplats. 
 
Invånare i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES): När det gäller dina personuppgifter som vi lagrat hos oss kan du ha rätt att: (a) begära tillgång till dem, (b) begära att vi korrigerar eventuella felaktiga personuppgifter (c) begära att vi tar bort alla dina personuppgifter hos oss (d) begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter (e) invända mot behandlingen av dina personuppgifter hos oss och/eller (f) erhålla personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat och vanligt maskinläsbart format eller att sådan personuppgifter överförs till ett annat företag. 
 
 
Vi kan be dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet och för säkerhetsändamål innan vi lämnar ut begärda uppgifter till dig. 
 
För att utöva dina rättigheter i samband med dina personuppgifter, kontakta [Insert Matthews’ affiliate] via e-post på [●] eller via post till [●]. Vi behandlar alla förfrågningar i enlighet med lokala lagar och våra policyer och förfaranden. Om du befinner dig i EES har du rätt att lämna in ett klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter hos tillsynsmyndigheten i ditt land.
 
Kontakta oss
Om du har några frågor om behandlingen av personuppgifter via denna webbplats, kontakta oss på följande adress [●] [ eller kontakta vårt dataskyddsombud via e-post på [●] eller per post till [●].] Om du kontaktar oss, kommer vi att göra vårt bästa för att ta itu med eventuella problem du kan ha med vår behandling av dina personuppgifter.